Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją umowy kupna – sprzedaży.

Administrator danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dębos Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, 48-303, ul. Podolska 22.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
ul. Podolska 22, 48-303 Nysa
debos@grupapsb.com.pl

Cel przetwarzania danych osobowych:

  • przetwarzanie w celu wykonania umowy kupna – sprzedaży, w tym kontaktowanie się z Tobą w celu realizacji umowy, oraz podjęcie działań na Twoje żądanie prowadzących do realizacji umowy. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO). 
  • przetwarzanie w celu obsługi reklamacji, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Dębos Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie swoich praw.
  • przetwarzanie w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Dębos Sp. z o.o. , wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ( art. 6 ust.1 lit. c RODO).
  • kontaktowanie się w celach marketingowych, poprzez e-mail i telefon za Twoją zgodą. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Dębos Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dostarczeniu zamówionych informacji marketingowych.
  • przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Dębos Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dokonywaniu wewnętrznych analiz finansowych i sprzedażowych, w celach doskonalenia obsługi, oraz w celach sprawozdawczych dla instytucji zewnętrznych.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy przewozowe i kurierskie w związku z realizacją zamówienia.
W przypadku reklamacji towaru, dane mogą zostać przekazane dostawcom reklamowanych produktów, a w celu dochodzenia roszczeń – firmom prawniczym.
Dane osobowe mogą być także przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania na podstawie odrębnych przepisów.
W celach sprawozdawczych dane mogą być przekazywane instytucjom takim jak banki.
Dane osobowe mogą być również przekazywane firmom informatycznym obsługującym nasz system komputerowy, w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres czasu przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Dębos Sp. z o.o. oraz w stosunku do Dębos Sp. z o.o.
W celach statystycznych i analitycznych Dębos Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać dane osobowe przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
W celach wynikających z odrębnych przepisów prawa (ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa) dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wymagany przez te przepisy.
Dane osobowe zebrane w celach marketingowych są przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Dębos Sp. z o.o.

Wymóg podania danych:
Aby zawrzeć umowę kupna – sprzedaży niezbędne jest podanie następujących danych:
- imię i nazwisko, adres. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację umowy kupna – sprzedaży.
W celu realizacji zamówienia, oraz w celu wykonania usługi transportowej niezbędne jest także podanie dodatkowych danych osobowych:
- telefon i/lub email. Brak podania tych danych uniemożliwi kontakt w celu przekazania informacji o zamówieniu oraz terminie dostawy.
W celu realizacji umowy kupna - sprzedaży z odroczonym terminem płatności może okazać się niezbędne podanie dodatkowych danych osobowych:
- telefon i/lub email, PESEL, numer rachunku bankowego. Brak podania tych danych może uniemożliwić realizację umowy kupna – sprzedaży z odroczonym terminem płatności.
Pozostałe dane podawane są dobrowolnie.

Informacja dotycząca profilowania:
Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są również profilowane.